Dacă ziua ţeşi, iar noaptea deşiri, niciodată nu vei isprăvi de ţesut. Dacă peste ziuă zideşti, iar noaptea dărâmi, niciodată nu vei isprăvi de zidit. Astfel, dacă te rogi lui Dumnezeu, şi apoi faci cele ce nu sunt plăcute lui Dumnezeu, niciodată nu-ţi vei putea isprăvi nici de ţesut, nici de zidit sufletul tău.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie