Asociația Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul”

este o persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, constituită în temeiul dreptului la liberă asociere, în conformitate cu art. 40 din Constituția României și cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare. Asociația își desfășoară activitatea centrală în București și coordonează activitatea structurilor subordonate asociației pe întreg teritoriul României.

Uniunea promovează patriotismul, cunoaşterea şi păstrarea tradițiilor naţionale, culturale şi militare, îndeosebi în rândul tinerei generaţii şi îi sprijină pe membrii săi în realizarea dezideratelor de protecţie socială şi a altor drepturi şi interese legale ale acestora.
Principiile fundamentale după care funcţionează Uniunea sunt: democraţie, interes naţional, respectarea drepturilor omului, respect faţă de lege, unitate de acţiune, loialitate şi disciplină, onoare şi demnitate.
O jumătate de milion de militari se reunesc în cadrul unei singure organizații. Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” este singura asociație profesională care strânge în același loc toți militarii, polițiștii, pompieri si jandarmi activi și în rezervă.
Uniunea va sprijină oamenii care şi-au pus viaţa în slujba ţării.
Toţi cei din domeniu, indiferent că sunt în activitate sau în rezervă, se pot înscrie în această platformă şi pot produce o schimbare în ceea ce priveşte legislaţia care li se aplică. Uniunea militează pentru apărarea şi consolidarea democraţiei, precum şi pentru respectarea drepturilor omului şi mai ales a drepturilor celor care provin din acest domeniu
Creem o legătură permanentă cu instituţiile abilitate şi vom asigura activităţile necesare pentru îmbunătăţirea legislaţiei şi acordarea de drepturi şi facilităţi care să asigure membrilor şi familiilor lor o protecţie socială reală şi condiţii decente de viaţă.
Vom dezvolta şi ne vom preocupa de menţinerea legăturilor de solidaritate şi camaraderie între membrii Uniunii. De asemenea, Uniunea va acorda sprijin moral şi material, precum şi consiliere psihologică şi juridică, prin persoane atestate legal, membrilor săi aflaţi în situaţii deosebite. Vom iniţia demersuri pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale şi a condiţiilor de viaţă membrilor şi familiilor acestora.

Principiile fundamentale ale asociației U.M.P.M.V.

  • interes național
  • democrație
  • respectare a drepturilor omului
  • respect față de lege
  • unitate de acțiune
  • loialitate și disciplină
  • onoare și demnitate

Scopul asociatiei U.M.P.M.V.

  • militarea pentru apărarea și consolidarea democrației, precum și a respectării drepturilor omului în România, prin promovarea valorilor democratice și susținerea instituțiilor statului de drept
  • promovarea patriotismului și a cunoașterii și păstrării tradițiilor naționale, culturale și militare, îndeosebi în rândul tinerei generații, prin creșterea gradului de conștientizare și a respectului față de valorile naționale, în contextul european și internațional
  • sprijinirea membrilor săi în realizarea dezideratelor de protecție socială și a altor drepturi și interese legale ale acestora

PARTENERI U.M.P.M.V.