Cele mai multe servicii Social Media presupun configurarea unor conturi de utilizator
pentru accesarea serviciilor şi, implicit, furnizarea de date cu caracter personal,
precum: nume, data naşterii, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de contact,
loc de muncă, relaţii familiale etc.

IMPORTANT! Atunci când introduceţi astfel de date pe platformele Social Media, fiţi conştienţi că:

– datele cu caracter personal pot fi disponibile pentru toate entităţile cu acces
la platformele şi serviciile Social Media, fie în mod public, fie dacă acestea
plătesc pentru accesul la astfel de informaţii;

-unele persoane sau entităţi vă pot utiliza datele publice pentru crearea de
conturi false care, ulterior, pot fi folosite în scopuri ilicite, inclusiv pentru
colectarea sau extragerea de date şi informaţii personale despre alţi membri
ai cercului dumneavoastră relaţional.

 

MĂSURI DE SECURITATE PENTRU ACCESAREA PLATFORMELOR SOCIAL MEDIA

Utilizarea funcţionalităţilor de anonimizare din browser

Majoritatea browser-elor curente (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge
etc.) beneficiază de funcţionalităţi primare de anonimizare a activităţilor
online (Private Browsing, Incognito, InPrivate). Activarea acestora permite navigarea online fără salvarea istoricului de căutare sau a numelor de utilizatori şi parolelor şi previne instalarea de
fişiere cookie care înregistrează activităţile desfăşurate de utilizatori (chiar şi atunci
când browser-ele sunt închise sau dezactivate) sau configuraţia acestora.

La închiderea unui browser care a fost utilizat cu funcţionalităţile de anonimizare,
toate activităţile online vor fi şterse automat, fără posibilitatea de a mai fi accesate
ulterior.

Utilizarea unor aplicaţii de anonimizare online (VPN, Tor)

În situaţiile în care se doreşte şi mai multă anonimitate, se pot utiliza aplicaţii
Virtual Private Network (VPN), care permit accesarea Internetului prin servere
dedicate în acest sens, situate în alte regiuni geografice, în alte state sau chiar pe alte
continente.

Aplicaţiile VPN pot fi gratuite sau cu licenţă plătită. Versiunile plătite oferă
funcţionalităţi suplimentare, precum: blocarea automată a accesului la reţeaua
Internet în situaţia în care serverul VPN devine temporar nefuncţional, posibilitatea
selectării punctului de acces la Internet sau scanarea automată a traficului.

Dacă se doreşte anonimizarea quasi-totală a activităţilor online, se poate opta pentru
utilizarea reţelei Tor şi a aplicaţiei Tor Browser.

Detalii AICI