La nivel național, în trimestrul al II-lea al anului 2022, polițiștii structurilor de ordine publică au acționat pentru prevenirea şi combaterea infracțiunilor care aduc atingere patrimoniului deținătorilor de valori şi cu privire la legalitatea funcționării prestatorilor de servicii în domeniul securității fizice.
Astfel, au fost evaluate măsurile de securitate fizică la 17.459 de agenți economici și instituții publice (sau de interes public) și la 523 de automate destinate tranzacțiilor cu numerar, fiind efectuate 535 de controale privind respectarea legislației incidente în domeniul sistemelor de securitate private de către prestatorii de servicii de securitate și de transportatorii de valori.
Din 11.245 de entități cu cerințe minimale verificate, 9.576 de unități (85,15%) au implementat cerințele de securitate fizică în termenul de conformare, iar pentru 9.487 de unități (84,36%) au fost întocmite analize de risc la securitatea fizică, îmbunătăţindu-se astfel nivelul de securitate, fapt care a dus la evitarea producerii unor evenimente negative majore în acest domeniu.
În celelalte cazuri, au fost stabilite măsuri şi termene de remediere a neajunsurilor constatate, fiind aplicate 1.271 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 2.281.400 de lei.
De asemenea, din verificările efectuate la cele 6.214 unități fără cerințe minimale, a rezultat că măsurile de securitate stabilite prin analizele de risc au fost implementate la 3.992 de entități (64,24%).
Din totalul celor 3.478 de unităţi controlate în perioada de referinţă, la unități și instituții de interes public, 2.458 de unități au întocmit analiza de risc la securitatea fizică, iar 1.989 de unități au implementat măsurile stabilite prin analiza de risc.
Au fost identificate 109 unităţi cu sisteme electronice nefuncţionale.
 În timpul controalelor, a fost testată şi reacţia echipajelor de intervenţie a dispeceratelor de monitorizare prestatoare de servicii, media timpilor fiind de 9 minute.
Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 314 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 228.500 de lei, 245 fiind aplicate factorilor responsabili din cadrul unităţilor în cauză, iar 69 prestatorilor de servicii.
 
De asemenea, în perioada evaluată, au fost verificate măsurile de securitate fizică implementate în urma efectuării a 1.065 de controale la unităţile bancare.
Astfel, s-a constatat faptul că 1.005 unități au implementat cerinţele minimale prevăzute de legislaţia incidentă, iar 60 de unități nu s-au conformat cerințelor legale, fiind identificate 16 cazuri de sisteme electronice nefuncționale.
Din totalul unităților verificate, 1.056 au întocmit analiza de risc la securitatea fizică, iar 1.036 au implementat măsurile stabilite prin analiza de risc.
Ca urmare a testelor efectuate, a rezultat că media timpilor de reacţie a echipajelor de intervenţie ale dispeceratelor de monitorizare prestatoare a fost de circa 7 minute.
 
Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 38 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 97.300 de lei, 21 fiind aplicate factorilor responsabili din cadrul unităților și 17 fiind aplicate prestatorilor de servicii.
În urma verificărilor efectuate la 438 de instituții de creditare din categoria organizațiilor cooperatiste și I.F.N., s-a constatat că 415 dintre acestea au implementat cerinţele minimale, iar 23 sunt deficitare la acest aspect.
Au fost identificate 5 unități cu sistemele electronice nefuncționale.
Din totalul unităților verificate, 428 de unități au întocmit analiza de risc la securitatea fizică, iar 405 unități au implementat măsurile stabilite prin analiza de risc.
 
Testele efectuate au evidenţiat că media timpilor de reacţie a echipajelor dispeceratelor de monitorizare pentru aceste obiective a fost de 11 minute.
Ca urmare a deficiențelor constatate, au fost aplicate 23 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 42.000 de lei, 16 fiind aplicate factorilor responsabili din cadrul unităților și 7 fiind aplicate prestatorilor de servicii.
Cu privire la societățile care au ca obiect de activitate schimbul valutar, au fost efectuate controale la 431 de unități, iar 408 dintre acestea au implementat cerinţele minimale.
De asemenea, 419 unități verificate au întocmit analiza de risc la securitatea fizică, iar 397 de unități au implementat măsurile stabilite prin analiza de risc.
Nu au fost identificate unități cu sistemele electronice nefuncționale.
Media timpilor de reacţie a echipajelor dispeceratelor de monitorizare pentru aceste obiective a fost de 7 minute.
Pentru deficiențele constatate, au fost aplicate 20 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 46.000 de lei.
Din totalul celor 678 de controale efectuate la case de amanet sau unități profilate pe activități cu bijuterii din metale prețioase, a reieşit că 641 de unităţi au implementat cerinţele minimale, celelalte 37 de unități fiind în curs de implementare.
 
De asemenea, 642 de unități au întocmit analiza de risc la securitatea fizică, iar 618 au implementat măsurile stabilite prin analiza de risc.
Au fost identificate 5 cazuri în care sistemele de alarmare la efracție ale obiectivelor nu erau funcţionale, fiind dispuse măsuri pentru remedierea defecţiunilor.
Media timpilor de reacţie a echipajelor dispeceratelor de monitorizare pentru aceste obiective a fost de 8 minute.
 
Pentru aspectele constatate, au fost aplicate 76 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 126.600 de lei.
Din categoria furnizorilor de servicii poştale, au fost controlate 655 de unități, rezultând faptul că 214 unități au implementat cerinţele minimale, iar 441 nu s-au conformat cerințelor legale.
De asemenea, 316 unități au întocmit analiza de risc la securitatea fizică, iar 204 unități au implementat măsurile stabilite prin analiza de risc.
 
Au fost identificate 53 de unităţi la care sistemele electronice de securitate nu erau funcţionale.
 
Media timpilor de reacţie a echipajelodispeceratelor de monitorizare pentru aceste obiective a fost de 9 minute.
Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 133 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 411.000 de lei.
La unităţile de distribuire a carburanţilor şi a produselor petroliere, au fost efectuate    controale la 1.165 de staţii de comercializare, rezultând că 1.081 de unităţi au implementat cerinţele minimale, iar 84 nu au realizat cerințele legislației incidente.
Din totalul unităților verificate, 1.119 unități au întocmit analiza de risc la securitatea fizică, iar 1.076 de unități au implementat măsurile stabilite prin analiza de risc.
 
Au fost constatate 14 cazuri în care sistemele electronice ale obiectivelor nu erau funcţionale.
Media timpilor de reacţie a echipajelor dispeceratelor de monitorizare pentru aceste obiective a fost de circa 10 minute.
În urma deficienţelor constatate, au fost aplicate 97 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 169.100 de lei, dintre care 75 au fost aplicate unităţilor, iar 22 prestatorilor de servicii.
 
În urma a 1.395 de controale efectuate în spațiii comerciale cu suprafețe mai mari de 500 de metri pătrați, s-a constatat că 1.176 de unități au implementat cerinţele minimale, iar 219 unități nu s-au conformat cerințelor legale.
Din totalul unităților verificate, 1.318 unități au întocmit analiza de risc la securitatea fizică, iar 1.203 unități au implementat măsurile stabilite prin analiza de risc.
 
Au fost identificate 26 de cazuri în care sistemele electronice de alarmare împotriva efracţiei din spaţiile comerciale nu erau funcţionale.
Media timpilor de reacţie a echipajelor dispeceratelor de monitorizare pentru aceste obiective a fost de 10 minute.
 Ca urmare a deficienţelor constatate, au fost aplicate 304 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 617.100 de lei, dintre care 190 au fost aplicate unităţilor, iar 114 prestatorilor de servicii.
 
În domeniul operatorilor care exploatează şi organizează jocuri de noroc, au fost verificate 1.583 de unităţi, stabilindu-se că 1.371 au implementat cerinţele minimale, iar 212 nu s-au conformat cerințelor legislației incidente, fiind identificate 49 de unități la care sistemele electronice de securitate nu erau funcționale.
Din totalul unităților verificate, 1.443 de unități au întocmit analiza de risc la securitatea fizică, iar 1.334 de unități au implementat măsurile stabilite prin analiza de risc.
Media timpilor de reacţie a echipajelor dispeceratelor de monitorizare pentru aceste obiective a fost de 9 minute.
În urma deficienţelor constatate, au fost aplicate 243 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 218 unităţilor şi 35 prestatorilor, în valoare totală de 504.400 de lei.
 
De asemenea, au fost efectuate 323 de controale la casierii ale furnizorilor de utilităţi, constatându-se că 288 de unități au implementat cerinţele minimale, iar 35 de unități nu s-au conformat cerințelor legislației incidente.
Din totalul unităților verificate, 255 de unități au întocmit analiza de risc la securitatea fizică, iar 238 au implementat măsurile stabilite prin analiza de risc.
Media timpilor de reacţie a echipajelor dispeceratelor de monitorizare pentru aceste obiective a fost de 8 minute.
A fost identificat un caz în care sistemul electronic nu era funcţional. Au fost aplicate 19 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 37.000 de lei.
Au mai fost organizate 523 de controale la automatele destinate tranzacțiilor cu numerar, constatându-se că la 499 de aparate au fost implementate cerinţele minimale, iar 24 nu sunt conforme cerințelor legale, fiind identificate 11 cazuri în care sistemele electronice ale spaţiului destinat erau nefuncționale.
 
Media timpilor de reacţie a echipajelor dispeceratelor de monitorizare pentru acestea  a fost de 10 minute.
 
Au fost aplicate 19 sancțiuni contravenționale cu amendă, în valoare de 17.000 de lei.
Totodată, au mai fost verificate 12 centre de procesare a numerarului, constatându-se că 11 unități au implementat cerinţele minimale, iar o unitate nu s-a conformat cerințelor legislației incidente.
Timpul de reacţie a echipajului dispeceratului de monitorizare pentru aceasta a fost de 5 minute.
A fost verificat și modul de securizare a 22 de magazine de comercializare a armelor şi muniţiilor, constatându-se că 21 au implementat cerinţele minimale, iar o unitate nu s-a conformat cerințelor legislației incidente, nefiind identificate unități la care sistemele electronice de securitate să fie nefuncționale.
Din totalul unităților verificate, 21 de unități au întocmit analiza de risc la securitatea fizică, iar 18 unități au implementat măsurile stabilite prin analiza de risc.
Media timpilor de reacţie a echipajelor dispeceratelor de monitorizare pentru aceste obiective a fost de 7 minute.
Au fost aplicate 4 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 2.400 de lei.
 
Astfel, au fost efectuate 6.214 controale la unitățile fără cerințe minimale, constatându-se că 4.586 de unități (73,8%) au întocmit analiza de risc la securitatea fizică, iar 3.992 de unități au implementat măsurile stabilite prin analiza de risc.
Au fost aplicate 968 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.394.900 de lei.
Pentru verificarea modului de executare a serviciilor de pază, au fost controlate 177 de societăţi specializate, puncte de lucru şi obiectivele acestora.
 
S-a constatat că 34 de societăţi nu respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare, fiind aplicate 33 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 94.000 de lei.
Au mai fost verificate 201 societăţi licenţiate în sisteme tehnice de alarmare împotriva efracţiei, constatându-se că 19 dintre acestea nu respectă prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fiind aplicate 16 sancţiuni contravenționale, în valoare de 43.000 de lei.
Activităţile de control au cuprins şi modul de organizare şi funcţionare a 22 de dispecerate de monitorizare şi intervenţie, constatându-se că unitățile au respectat numărul de echipaje, iar 6 entități au fost identificate cu depăşirea timpului de reacţie, fiind aplicate 8 sancțiuni, în valoare de 20.000 de lei.
 
În domeniul prestării serviciilor de pază a transportului de valori monetare, au fost controlaţi 101 prestatori şi 34 de transportatori în sistem intern. S-a constatat că 59 de societăţi nu respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare, fiind aplicate 28 de sancţiuni contravenționale, în valoare de 156.600 de lei.

Sursa: IGPR