Pasionat de  tânăr de științe reale, dar și de științele naturii Augustin Buzura alege să studieze medicina…dar dorința de a vorbi despre sentimentele și viața oamenilor prevalează. Augustin Buzura nu va părăsi total psihiatria ci se va dedica ei în opera sa literară, va descrie toate patologiile sociale și devianțele comportamentale în marile sale romane.

Opera sa a fost împărțită de anumiți critici în două, eu o văd ca pe un tot unitar ce se completează, o operă egală și rotundă care descrie tortura sufletului românesc în ultimele decenii ale comunismului dar și în primele decenii ale tranziției. Romanele sale au o forță a scriiturii nemaiîntâlnită în literatura română. Putem afirma că Augustin Buzura este unul dintre cei mai profunzi prozatori români, unul care sondează mintea și sufletului omului. În fapt psihiatria l-a ajutat pe Augustin Buzura să realizeze o operă ce a zguduit minți și a îndreptat anumite idei greșite despre evenimente diferite din viețile noastre.

Romanele pe care Augustin Buzura le-a scris sunt o manifestare a voinței sale de a descrie complet realitatea prin care a trecut poporul român. Romancier profund și abisal Augustin Buzura lasă o moștenire  care va rămâne în literatura noastră drept cea mai abisală creație a unui prozator român, opera care a sondat cel mai mult mintea omului.

Augustin Buzura a fost considerat de unii, în mod nedrept, ca un scriitor prolix și greu de citit, lucrurile profunde nu sunt simple și nu pot fi explicate simplu și îmbrăcate în banalitate.

Membrii ai Academiei Franceze sunt supranumiți Les Immortelles- NemuritoriiAugustin Buzura este nemuritor prin profunzimea operei sale dar și prin statutul de Academician, membru titular al Academiei Române din anul 1992,  pot spune fără a exagera că Augustin Buzura este un dublu nemuritor.

Augustin Buzura va rămâne o conștiință a ceea ce a fost și ceea ce nu trebuie să mai fie, o afirmare a adevărului crud  și fără ocolișuri.

Sursa: www.paideia.ro