Pentru protejarea mediului, polițiștii au indisponibilizat, în vederea neutralizării, 630 de tone şi peste 15.000 de litri de substanțe și deșeuri periculoase, în cadrul unei acțiuni derulate la nivel național. Au fost constatate 72 de infracțiuni și aplicate 220 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de peste 1.300.000 de lei.

În perioada 21 martie – 3 aprilie 2022, Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase – I.G.P.R. a coordonat o acţiune națională, pentru verificarea respectării legislației privind regimul substanțelor și deșeurilor periculoase.

Acţiunea a avut ca scop creşterea siguranţei cetăţeanului şi combaterea infracţionalităţii în domeniu, prin verificarea stării de legalitate, a modului de efectuare a operaţiunilor cu substanţe şi deşeuri periculoase şi a condiţiilor în care se desfăşoară aceste operaţiuni de către agenţii economici.

Obiectivele avute în vedere au fost, în principal, prevenirea gestiunii și managementului necorespunzător în domeniul substanțelor și deșeurilor periculoase, prevenirea producerii unor evenimente negative ce aduc atingere siguranței și sănătăţii populaţiei, precum şi a mediului înconjurător, descoperirea, investigarea și sancționarea neregulilor constatate la regimul substanțelor și deșeurilor periculoase, precum şi protecţiei mediului.

La acțiune au participat, alături de polițiști, specialiștii Garzii Naționale de Mediu.

Astfel, au fost verificați de 238 de operatori economici care desfășoară activități cu substanțe și deșeuri periculoase, iar polițiștii au controlat 1.190 de autovehicule.

În urma acțiunilor din teren, au fost constatate 72 de infracțiuni, dintre care 41 prevăzute de O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, 20 la O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor și 5 fapte de trafic de produse sau substanțe toxice și 6 infracțiuni la alte acte normative.

Au fost indisponibilizate, în vederea neutralizării, 630.064 kg. şi 15.812 litri de substanțe și deșeuri periculoase, precum și 4 mijloace auto și 75 de vehicule scoase din uz.

De asemenea, au fost aplicate 220 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 36 la O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 16 la O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor, 9 la H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase, 19 la H.G. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase și 140 la alte acte normative, în valoare totală de 1.311.900 de lei.

Astfel de acțiuni vor fi desfășurate permanent.

Sursa: IGPR