Cine greşeşte împotriva lumii fizice este pedepsit material. Cine greşeşte împotriva lumii morale este pedepsit și material şi moral. Cine greşeşte împotriva lumii duhovniceşti este pedepsit și material și moral şi duhovniceşte. Astfel, celui ce aruncă praful împotriva vântului, acesta i se va întoarce în ochi. Cel ce jură strâmb, va pătimi cu închisoarea şi va fi dispreţuit de fiii săi. Iar cel ce îşi bate joc de Dumnezeu şi de sfinţii Săi îngeri, va fi biciuit cu cele mai aprige bice, materiale şi morale, şi-şi va încheia viaţa ori în vreo fărădelege, ori în întunecarea minţii . Singurele care-l pot izbăvi pe om de la pedepsele de neînlăturat pentru greşalele sale, sunt pocăinţa, duhul umilit, inima înfrântă și smerită, pe care Dumnezeu nu le va urgisi.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie