Când cineva înlătură pe Dumnezeu ca valoare supremă, atunci natura ajunge pentru el valoarea supremă. Când cineva înlătură natura ca valoare supremă, atunci cultura ajunge pentru el valoarea supremă. Când cineva înlătură cultura ca valoare supremă, atunci anumite grupuri de persoane sau de lucruri, ori anumiţi oameni şi anumite lucruri ajung pentru el valoarea supremă.
Însă a înlătura pe Dumnezeu ca valoare supremă şi a socoti apoi faptele lui Dumnezeu sau faptele oamenilor ca valori supreme înseamnă a schimba un galben de aur cu un argint şi a iubi mai mult argintul decât aurul pierdut; mai înseamnă a schimba argintul cu arama şi a iubi mai mult arama decât argintul pierdut.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie