Vrăjmașul vieții noastre, diavolul, micșorează păcatele noastre prin multe gânduri, și adeseori le acoperă cu uitarea, ca micșorându-ne ostenelile să nu ne mai gândim la plânsul pentru greșeli. Noi însă, fraților, să nu uităm de greșelile noastre, chiar dacă ni se pare că prin pocăință ni s-au iertat. Ci să ne amintim necontenit de păcate și să nu încetăm a plânge pentru ele; ca să câștigăm smerenia ca prietenă bună și să scăpăm de cursele slavei deșarte și ale mândriei

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie