Un mare nobil, fiind la vânătoare în creștetul unui munte, se rătăcise printr-o pădure. Se uită în stânga, se uită în dreapta….Nu văzu nicio vietate. Tot căutând drumul spre scăpare, deodată-i ieși în cale un pustnic bătrân, uitat de vreme. Cum îl văzu, nobilul coborî repede de pe cal, merse spre el și-l întrebă:
– Ce faci aici, prin pustietatea asta, bătrâne?
– Dar tu – răspunse bătrânul – pentru ce ai venit aici?
– Eu vânez, răspunse nobilul. Te poți convinge că vânatul m-a adus pe aceste meleaguri.
– Și eu – răspunse bătrânul – vânez. Îl vânez pe Dumnezeu, și nu mă voi lăsa până ce nu-L voi câștiga!…

Pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici și ale tuturor sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi!
O zi binecuvântată de Domnul!
p. Ignatie