În perioada 21 aprilie – 21 mai 2022, Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase a iniţiat şi coordonat o acţiune națională, pentru prevenirea, identificarea şi sancţionarea faptelor de natură penală şi contravenţională la regimul produselor de protecţie a plantelor.

Acţiunea a avut ca scop îmbunătățirea siguranței cetățenilor, prevenirea și combaterea faptelor de natură penală și contravențională la regimul produselor de protecție a plantelor și protecția mediului, prin verificarea modului de efectuare a operaţiunilor cu produse de protecţie a plantelor şi a condiţiilor în care se desfăşoară aceste operaţiuni de către agenţii economici.

La activitate, au participat specialiști din diferite instituții care, potrivit legii, au competență, atribuții legale și expertiză pe problematica ce a făcut obiectul acțiunii (reprezentanții oficiilor fitosanitare județene).

Astfel, polițiștii de la arme, explozivi şi substanţe periculoase și specialiștii din cadrul oficiilor fitosanitare județene au verificat 4.184 de operatori economici înregistrați/autorizați, care desfășoară operațiuni cu produse de protecţie a plantelor și 1.590 de persoane fizice și juridice care efectuau operaţiuni cu acest tip de produse.

De asemenea, au fost constatate 203 fapte de natură penală, dintre care 153 de infracţiuni prevăzute de O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, 33 de infracţiuni la O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor, 10 infracţiuni sancţionate de articolul 359 din Codul Penal, privind traficul de produse sau substanțe toxice, precum și 7 infracțiuni la alte acte normative.

Totodată, polițiștii au indisponibilizat, în vederea confiscării sau neutralizării, după caz, 275.303.565 kg. şi 9.943 de litri de substanțe și deșeuri periculoase și 11.280 kg. și 32.508 litri de produse de protecţie a plantelor cu termen de valabilitate depășit.

În plus, a fost clarificată situația juridică a depozitării necorespunzătoare a 447.130 kg. de îngrășăminte pe bază de azotat de amoniu.

Polițiștii au aplicat 112 sancţiuni contravenţionale, dintre care 12 la O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, 84 la O.G. Nr. 4/1995, privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, cu modificările și completările ulterioare și 16 la alte acte normative, în valoare totală de 436.560 de lei.

Sursa: IGPR