”Consiliului Național al Rectorilor din România consideră și susține integritatea academică ca fiind o valoare fundamentală a învățământului superior. Respectarea principiilor de etică și integritate academică se analizează însă prin mecanisme specifice învățământului superior și statului de drept, verdictele emise de către persoane fizice pe rețelele de socializare neputând fi luate în considerare, nici măcar atunci când persoana vizată este și om politic”, se arata în comunicatul CNR.
“Consiliul Național al Rectorilor se delimitează ferm de orice ,,sentințe” de natură mai mult sau mai puțin politică, emise de veritabile ,,tribunale digitale”. Universitățile au un rol esențial în fundamentarea și promovarea principiilor civice menite să asigure funcționarea adecvată a statului român și a societății românești. Astfel, considerăm oportun și necesar să ne manifestăm acest rol, inclusiv prin adoptarea unor poziții ferme de fiecare dată când etica academică în activitatea unui membru al comunității universitare este judecată și apreciată într-un cadru lipsit de valoare profesională și juridică.
Experiența didactică și științifică a domnului profesor universitar dr.ing. Sorin Mihai Cîmpeanu a fost construită în peste 30 de ani de muncă susținută, care au presupus parcurgerea tuturor pașilor impuși de lege cu privire la evoluția în cariera didactică, au condus la rezultate evidente și cuantificabile, precum și la recunoaștere din partea comunității academice. Acestea nu pot fi șterse cu buretele și trebuie luate în considerare în acest veritabil proces de linșaj mediatic lansat pe rețelele de socializare. Înscrisul, pretins în mod fals a fi plagiat, este un caiet/îndrumător de lucrări practice, un document pedagogic suport destinat exclusiv uzului studenților unei anumite facultăți, dintr-o anumită universitate, în cadrul activităților de proiect și lucrări practice. Un îndrumător de lucrări practice nu este o lucrare/opera/creație științifica, nu este un document care să presupună expunerea unor elemente de originalitate rezultate din activitățile de cercetare ale autorului. Pentru a putea fi puse la dispoziția fiecărui student care desfășoară activități practice, caietele de laborator erau litografiate în cadrul instituției de învățământ superior.
Acest îndrumător nu a fost în niciun fel utilizat de către dl.prof.dr.ing. Sorin – Mihai Cîmpeanu pentru avansarea în cariera didactică, titlul de profesor fiind de altfel obținut în anul de apariție al acestuia – 2006.
Precizăm că, la solicitarea domnului Cîmpeanu, din dorința ca situația să fie clarificată cu celeritate, a fost deja inițiata o analiză de către comisia de etică și experți în domeniul vizat, care se vor pronunța, conform uzanțelor academice generale precum și a celor specifice domeniului, asupra conținutului, precum și asupra modului în care a fost elaborat îndrumătorul respectiv de lucrări practice.
În așteptarea rezultatelor acestei analize, considerăm lipsite de fundamentare acuzele publice, cu atât mai mult cu cât, tot public, acestea au fost infirmate categoric de însuși cel despre care se afirmă că ar fi fost prejudiciat – Prof. univ.dr.ing. Ioan Pleșa.
Având în vedere toate acestea, Consiliul Național al Rectorilor din România își exprima susținerea fermă pentru prof. univ. Sorin Mihai Cîmpeanu, președinte CNR, ales statutar în data de 20 sept. 2020, prin vot secret, in cvasi-unanimitate (68 voturi pentru și un singur vot împotrivă).”, se mai spune în comunicat.