Reputatul istoric clujean Vasile Pușcaș, membru corespondent al Academiei Române, a fost distins recent cu Premiul „David Prodan” al Fundației Culturale „Magazin istoric”. Universitarul clujean a primit prestigiosul premiu pentru volumul Keith Hitchins. The Historian`s Honesty/Onestitatea Istoricului.

Distincția este acordată în contextul Simpozionului anual de istorie şi civilizație bancară „Cristian Popişteanu”, organizat la Banca Natională a României, şi al decernării festive a Premiilor Fundației Culturale „Magazin Istoric” pentru cele mai importante contribuții ale cercetării istorice din anul 2021.

Volumul bilingv(română-engleză) “Keith Hitchins: The Historian’s Honesty / Onestitatea istoricului” a apărut anul trecut la Editura Școala Ardeleană și constituie o evocare emoționată din partea unui fost student al marelui istoric american.

Specialist recunoscut al istoriei câtorva popoare din această zonă geografică, cum ar fi maghiarii, austriecii, românii, azerii, bulgarii, kurzii, iranienii și turcii, Keith Hitchins a condamat curentele extremiste, fie că s-au manifestat în zona revizionistă sau în cea legată de holocaust. Vasile Pușcaș subliniază în cartea recent premiată calitatea fundamentală a istoricului, onestitatea. Totodată, istoricul clujean pune accent pe importanța demersurilor istoriografice ale profesorului de la Illinois at Urbana- Champaign pentru istoria noastră din perioada renașterii naționale, prin cărți precum Mișcarea națională a românilor din Transilvania, 1790-1848 (1969), Studii privind istoria modernă a Transilvaniei (1970), Corespondența lui Ioan Rațiu cu G.Barițiu (1970), Ortodoxy and Nationality: Andrei Șaguna, 1846-1873, Conștiință națională și acțiune politică la românii din Transilvania (1992), Românii, 1774-1866 (1998), cărți rămase până astăzi de o valoare istoriografică recunoscută. Pentru cunoașterea istoriei românilor în spațiul american, el a înființat revista „Rumanian Studies” și a popularizat figurile de prim plan ale culturii naționale, pri articole și prefețe, care discutau contribuțile unor personalități românești, ca Samuil Micu și Gh.Șincai, N.Iorga, Lucian Blaga, Tudor Vianu, G.Călinescu, David Prodan, Adrian Fochi, Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Al.Duțu, Hadrian Daicoviciu, Pompiliu Teodor, Andrei Oțetea, Mircea Păcurariu, Emil Turdeanu etc.

Sursa: FĂCLIA