HG 912 din 19 august 2021 a fost publicată în Monitorul oficial din 27 august. Conform documentului, „se aprobă circumstanţele şi procedura specifică aferente programului de înzestrare „Sistem UAS tactic-operativ clasa II“ (UAS-TO), prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea achiziţiei de sisteme UAS-TO, precum şi a suportului logistic iniţial aferent.

Conform anexei, producţia de componente trebuie să se realizeze în România, iar integrarea, testarea şi mentenanţa să se realizeze la operatori economici din industria naţională de apărare, care în situaţie de criză să poată construi astfel de sisteme în continuare pentru armata română.

Este bine de ştiut că MApN cere ca producţia şi testarea sistemelor fără pilot să înceapă cu prima dronă cumpărată.

De asemenea, începând cu achiziţia sistemului al treilea, producţia tuturor componentelor se va realiza la operatori economici din industria naţională de apărare.

Totodată, la procedura de achiziţie vor avea acces doar operatorii economici care au acces la informaţii „NATO Restricted”.

Procedura de atribuire se iniţiază în condiţiile prevăzute de art. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Procedura specifică are scopul de a atribui un acord-cadru de furnizare având ca obiect minimum 2 UAS-TO şi, în funcţie de posibilitatea alocării fondurilor bugetare, maximum 7 sisteme UAS-TO necesare înzestrării structurilor din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Durata acordului cadru este de cinci ani.

Etapa specifică de atribuire va avea două etape: de calificare şi selecţie a candidaţilor; de depunere şi evaluare a ofertelor.

O altă parte interesantă este faptul că MApN doreşte sisteme aeriene fără pilot în două variante: terestră şi navală.

Atât la varianta navală, cât şi la cea terestră, procentajul cel mai mare din punctaj, 60%, este preţul unitar al unui sistem, lucru care va pune presiune pe principalii competitori.

Anul trecut, guvernul român a cerut aprobarea Parlamentului pentru programul de achiziţie al MApN cu sisteme aeriene fără pilot, în valoare de aproximativ 300 milioane euro.

Foto:MApN

Sursa: Monitorul Apărării și Securității