27 mai 1600 – Prima Unire a celor trei Ţări Româneşti

Mihai Viteazul a devenit „domn al Ţării Româneşti şi al Ardealului şi a toată Ţara Moldovei”.

Mihai se intitula într-un hrisov emis la 27 mai 1600 „Domn al Ţării Româneşti, Ardealului şi Moldovei” şi îşi confecţiona bine cunoscuta pecete pe care figurau cele 3 Ţări Române surori.

Sursa: Ministerul Apărării Naționale