Înaltul Decret Regal nr.6625/20.05.1891 a consfinţit înfiinţarea în cadrul Ministerului de Război a Direcţiei a-7-a a contabilităţii controlului şi pensiilor. Acest act constituie momentul de referinţă în istoria oştirii române, în dezvoltarea şi afirmarea structurii financiar-contabile. Se împlinea astfel o mai veche năzuinţă a armatei şi anume aceea de a avea o structură specializată în cadrul unei administraţii adecvate care să-i asigure cele necesare pentru trai, întreţinere şi dotare, o pregătire completă din timp de pace pentru situaţii de criză sau război.
   De-a lungul timpului, această structură sub diferitele ei denumiri: direcţia financiară, direcţia contabilitate şi buget, direcţia financiar-contabilă, are ca preocupare principală şi permanentă gestionarea fondurilor armatei, în condiţiile respectării întocmai a legislaţiei normativelor în vigoare, pentru prevenirea risipei şi a producerii de pagube.
   La acest ceas aniversar, adresăm tuturor financiarilor militari, personalului care încadrează compartimentele financiar-contabile din armată, urări de sănătate şi împliniri în activitatea profesională!
Biroul de presă.