Sunt cinci tipuri de motivație care-i determină pe oamenii în faptele lor: 1. câştigul personal cu desfătarea proprie; 2. legătura de rudenie sau de sânge; 3. legile comunităţii; 4. Conştiinţa proprie; 5. conștientizarea prezenţei Dumnezeului Celui Viu.
Primele trei tipuri de motivație le întâlnim şi la animale; cel de-al patrulea la majoritatea oamenlor, iar cel din urmă doar la unii oameni.
Exprimându-ne într-un limbaj militar: al cincilea tip de motivație este asemeni primei linii a frontului pe care, dacă omul o pierde, se retrage şi cade în a doua linie a frontului (şi anume al patrulea tip de motivație), pe care dacă îl pierde omul se retrage şi cade în a treia linie a frontului (al treilea tip de motivație), pe care dacă omul îl pierde se retrage şi cade în a patra linie a frontului (al doilea tip de motivație), pe care dacă îl pierde omul se retrage şi cade în a cincea linie a frontului (întâiul tip de motivație).
Astfel se produce decăderea omului – decăderea şi pierzania. Spun şi pierzania pentru că omul poate pierde şi ultima linie a frontului (respectiv impulsul cel dintâi), şi atunci nu-i rămâne nimic altceva decât nepăsarea faţă de toate, deznădejdea şi, în cele din urmă, pierderea oricărei legături cu umanitatea – adică moartea sufletească.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie