Oricât ar părea de ciudat, este totuşi adevărat că venim în lumea aceasta nu ca să petrecem în ea, ci ca să ne izbăvim de ea – în acelaşi fel cum oamenii merg la război nu ca să petreacă în război, ci ca să se izbăvească de el! Oamenii merg la război în nădejdea unui bine mai mare decât războiul; noi venim în această viaţă pentru un bine mai mare decât lumea materială. Noi venim în această viaţă pentru o viaţă mai bună şi mai trainică. Adevăraţii creştini nu au socotit niciodată viaţa aceasta ca fiind altceva decât un serviciu militar. Fiecare ostaş trebuie să-şi împlinească stagiul militar şi apoi să meargă acasă. Şi, precum ostaşii numără zilele slujirii lor şi, cu bucurie, se gândesc la întoarcerea acasă, tot asfel şi creştinii cugetă neîncetat la sfârşitul acestei vieţi şi la întoarcerea acasă.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie