Hristos a înviat !
„ Dacă vine mândria, va veni şi ocara, iar înţelepciunea este cu cei smeriţi. ” (Pilde 11:2)

Nu poţi ajunge om mare, până ce nu te socoteşti mort. Nu poţi ajunge om mare în nici un loc din lume şi în nici un rang din societate: în primul rând, câtă vreme te temi de orice este mai mic decât Dumnezeu; în al doilea rând, câtă vreme iubeşti ceva ce este mai mic decât Dumnezeu şi, în al treilea rând, câtă vreme nu te obişnuieşti să socoteşti moartea ta ca pe ceva ce a fost, nu ca pe ceva ce urmează să fie.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie