Mulţi oameni se întreabă din ce pricină sunt amintite atâtea războaie în Sfânta Scriptură, de parcă ar fi mai mult cu o istorie a războaielor. Însă nu trebuie să ne mire, pentru că şi pacea este un fel de luptă, un continuu război între bine şi rău. În război, mulţi sunt cei care se întorc la Dumnezeu, încep să creadă, să se căiască şi să se roage. Fără război, mulţi şi- ar fi pierdut sufletele lor în pace. În plus, în război se arată în lucrare atotputernicia lui Dumnezeu, ca şi nimicnicia omului. De aceea, în Sfânta Scriptură, Dumnezeu este și numit foarte des: „Dumnezeul puterilor”.
Minunile lui Dumnezeu în vremuri de război sunt mult mai multe şi mai ușor de observat pentru oameni decât pe timp de pace și bunăstare materială (Atunci Dumnezeu este de obicei uitat de oameni).
Noapte sfântă în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie