Hristos s-a înălțat!

Amăgirea, marele dușman al adevărului, atrage pe oameni spre pierzanie. Ea naște neștiința întunericului, care s-a întipărit în sufletele celor leneși, înstrăinându-i de Dumnezeu. Aceștia susțin că Cel ce ne-a născut pe noi din nou și ne-a luminat, nu este Dumnezeu, sau spun că S-a arătat numai celor de demult, nu și nouă. Ei neagă credința în Dumnezeu hulindu-L și socotind mărturiile Scripturii despre Dumnezeu simple păreri, tăgăduind și evlavia ce vine din cunoașterea Lui. Citesc Scripturile numai trupește și de aceea tăgăduiesc învierea sufletului, dorind, în chip inconștient, să locuiască în morminte. Amăgirea aceasta are ca pricini aceste trei patimi: necredința, viclenia și trândavia.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie