Morala stăpânului şi morala slugii sunt în fapt unul şi acelaşi lucru. Ele sunt unora ca nişte gheare, iar altora spre sângerare; ori unora de mânie, iar altora spre deznădejde. Dar când cei zgâriaţi îşi arată ghearele, atunci rolurile se schimbă: deznădejdea se preschimbă în mânie, iar mânia în deznădejde.- Sfârşitul întregului joc este nebunia.
De fapt, nici una, nici cealaltă nu sunt morale, ci numai o îndreptăţire negativă a moralei. Încă odată, luaţi aminte: când propovăduitorul acelei morale a zgârierii şi a sângerării sfârşeşte în casa de nebuni, asta se numeşte îndreptăţire negativă a moralei.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie