Slujirea lui Dumnezeu este în acelaşi timp slujirea oamenilor; slujirea oamenilor este în acelaşi timp slujirea lui Dumnezeu. Noi nu putem să slujim cu adevărat lui Dumnezeu fără ca prin aceasta să slujim oamenilor; nici nu putem sluji cu adevărat oamenilor fără ca prin aceasta să slujim lui Dumnezeu. Când ardem înaintea lui Dumnezeu ca o lumânare de jertfă, noi şi atunci luminăm oamenilor; iar când ardem în temniţă şi luminăm celor închişi ca o lumânare de ceară, noi şi atunci suntem lumină de jertfă înaintea lui Dumnezeu.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie