Hristos a înviat !

„ Frica de Dumnezeu lungeşte zilele omului, iar anii celor fără de lege sunt puţini.” (Pilde 10:27)
Sufletul – mai de preţ decât trupul
Timpul este pasărea care te împodobeşte cu penele sale pestriţe, dar care va şi veni să smulgă cele ale sale. Dacă te vei lega cu sufletul prea mult de pene, timpul va smulge împreuna cu penele şi sufletul. O, cât de urâtă va fi atunci goliciunea ta!

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie