„Fie ca inima ta să nu pizmuiască pre cei păcătoşi, mai bine fii mereu în frica Domnului.” (Pilde 23:17)
În această a treia săptămână a Postului Mare, lărgeşte-ţi inima, ca să iasă toată invidia. Ştii cum le grăieşte Corinthenilor preaînţeleptul Pavel: „…gura noastră s-a deschis către voi, inima noastră s-a lărgit.” (2 Cor. 6:11). Unde este invidie, gura se strânge şi nu vrea să grăiască aproapelui, iar inima se strânge, se contractă şi se împuţinează. Gândeşte-te, oare de câte mii de ori s-ar împuţina răutăţile din patria ta, dacă ar pieri invidia dintre oameni? Şi cât s-ar împuţina certurile şi iubirea de sine? Şi cât s-ar împuţina revoltele şi războaiele şi vărsările de sânge şi urâciunea? – Doar de nu ar mai fi invidia!

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie