Comandantul legionarilor romani de pe Golgota cugeta despre Hristos: „Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu.” Tâlharul pocăit de pe cruce, într-o clipă a contemplat şi într-o clipă s-a rugat, iar Preasfânta Maică a îmbrăţişat, cu mâinile şi cu dragostea sa, picioarele Fiului răstignit, dar cu sufletul şi ea a fost răstignită pe aceeaşi cruce. Nu spune că o singură capacitate din cele cu care ai fost dăruit(ă) este îndeajuns. Întrebuinţează-ţi toate capacitățile, şi atunci abia de îţi vei împlini scopul. („Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta”- Marcu 12:30). Cercetează, cugetă, priveşte cu duhul, roagă-te să se aprindă în tine dragostea dumnezeiască, aceea care descoperă totul şi care dă totul. Un lemn cu greu are putere atunci când arde singur, două lemne puse unul lângă altul ard mai cu putere, dar trei, mult mai cu putere.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie