„Fie ca inima ta să nu pizmuiască pre cei păcătoşi, mai bine fii mereu în frica Domnului.” (Pilde 23:17)
Oamenii care nu-şi pot stăpâni inima, cu atât mai puţin îşi pot stăpâni limba. Oamenii care nu pot aduce pacea în inima lor, cu atât mai puţin pot aduce pacea în ţară. Oamenii care nu pot vedea lumea în ei, cu atât mai puţin se pot vedea pe ei înşişi în lume. Oamenii care nu pot fi părtaşi la durerea altuia, cu atât mai puţin pot fi părtaşi la bucuria altuia.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie