Din tină este inima ta şi tot din tină este şi hârtia pe care este scrisă Evanghelia. Şi pe una, şi pe cealaltă, a scris Duhul dătător de viaţă. De aceea, întâiul scris se potriveşte cu celălalt; cel dintâi rupe peceţile celuilalt, cel dintâi îl tălmăceşte pe celălalt. Când, din pricina patimii ei, lumea o arde pe cea dintâi, şi cea de-a doua este în primejdie să fie mistuită de foc.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie