Şase sunt lucrurile pe care le urăşte Domnul, ba chiar şapte de care se scârbeşte cugetul Său: Ochii mândri, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, Inima care plănuieşte gânduri viclene, picioare grabnice să alerge spre rău, martorul mincinos care spune minciuni şi cel care seamănă vrajbă între fraţi. (Pilde 6:16-19)

„Mai înainte de toate cele ce se păzesc, păzeşte-ţi inima, căci din ea izvorăşte viaţa.” (Pilde 4:23)
Sufletul este înveşmântat în porfira sângelui; iar când veşmântul este aşa de simţitor, cu atât mai mult este ceea ce acoperă veşmântul! Așa cum un microb poate molipsi şi strica sângele, tot aşa şi un singur cuvânt, o singură privire, un singur gând poate molipsi şi strica sufletul.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie