Natura este jertfa omului. Câţi oameni s-au jertfit pentru natură? Iar îndeobşte natura se jertfeşte toată pentru om. Natura este făcută să-l înveţe pe om, să-l deştepte, să-l arate în toate amănuntele, să-l aducă în fire, şi apoi să se piardă. Natura se află toată în om, întreagă, fără cusur. Ea se află în om ca o cântare întreagă, iar în afara omului, ca părţi, cuvinte, sunete şi litere ale acestei cântări. Ea se află în om ca plinătate a vieţii, iar în afara omului ca strigăt şi simbol al vieţii.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie