„Mai înainte de toate cele ce se păzesc, păzeşte-ţi inima, căci din ea izvorăşte viaţa.” (Pilde 4:23)
Cu adevărat de nepătruns este această taină pentru mintea noastră, pentru că mintea este mai mică decât inima, iar inima cuprinde mintea și nu mintea inima. Partea nu înţelege întregul şi nici cele mai de jos nu le înţeleg pe cele înalte. Dumnezeu aşa a vrut şi aşa a rânduit. Fericit este cel care cercetează mai puţin tainele fiinţei lui Dumnezeu dar ascultă mai mult de învățăturile lui Dumnezeu şi, încă mai mult, simte iubirea lui Dumnezeu în inima lui!

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie