Hristos s-a înălțat!

Omul adevărat nu este cel ce poate fi cuprins într-un mormânt; ci acela pe care nu-l poate cuprinde nici universul.
Într-adevăr, gândurile noastre se ştiu, la orice depărtare s-ar întinde. Sentimentele noastre se răspândesc şi se împlinesc în acele fiinţe şi lumi spre care sunt îndreptate. Dacă voinţa noastră cea bună poate ajunge până la cerurile îngereşti, va plăsmui în jurul nostru un cerc mai larg decât cosmosul, astfel încât tot ce se află în acest cerc simte aceasta.
Omul adevărat nu poate fi cuprins într-un mormânt, ci acesta nu poate fi cuprins nici măcar de întreg universul !
Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie