Hristos s-a înălțat!

Dumnezeu zideşte, natura clădeşte. Dumnezeu zideşte şi pe meşteri şi materialul, şi meşterii îşi sunt unii altora material. Însă nici meşterii, nici materialul nu pot clădi nimic fără ajutorul neîntrerupt şi atotprezent al Ziditorului. Întrebarea: unde este Dumnezeu prezent mai mult în natură, în afară sau înăuntru? este totuna cu întrebarea: unde este apa mai umedă, în afară sau înăuntru? Sau: unde este sarea mai sărată, în afară sau înăuntru? Sau: unde este mierea mai dulce, în afară sau înăuntru?

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie