Părintele Isaachie se spovedea înaintea fiecărei Sfinte Liturghii. Întrebat de ce face acest lucru, a răspuns: Lăsaţi această masă pentru o săptămână într-o cameră cu ferestrele închise şi uşa încuiată. Veniţi apoi şi puneţi degetul peste ea. Pe masă va rămâne o urmă curată, iar pe deget – praful ce nici nu l-ai fi observat că pluteşte în aer. Astfel e şi cu păcatele, mari sau mici, ele se adună necontenit. Şi e nevoie să le cureţi prin pocăinţă şi mărturisire.

Astăzi Domnul intră triumfal in cetatea Ierusalimului, aclamat de mulțimea ce ar fi dorit să îl facă Împărat, spre a scăpa poporul evreu de robia romana! El însă era trist, fiindcă venise să intre triumfal in inima fiecărui om, spre a-l scăpa de robia raului, a morții, a tuturor răutăților și să-l robeasca cu iubirea lui Dummezeu ! Să-l primim în inimi și să ne lăsăm stăpâniți de iubirea Lui!
Floriile praznic luminos, să-l serbăm frumos! Sa-L primim curat pe Hristos, al sufletelor noastre Împărat!

p. Ignatie