„Mai înainte de toate cele ce se păzesc, păzeşte-ţi inima, căci din ea izvorăşte viaţa.” (Pilde 4:23)
Din inimă izvorăşte sânge, iar în sânge este și sufletul. Precum este sufletul în inimă, aşa este în tot omul. Dacă apa în izvor este sărată, este sărată şi în râu; dacă e dulce în izvor, va fi dulce şi în râu. Cum este izvorul, aşa-i şi vărsarea râului.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie