Hristos este alcătuitor nu doar al unei noi etici, ci al singurei Etici, dramatică precum lumea, bogată şi prea-bogată. Crucea Lui se pogoară până-n iadul cel făr-de fund, până, adică, la însăşi rădăcina răului, şi se înalţă până în tăria cerului, până, adică, la rodul cel mai dulce al binelui. El nu este numai pomul binelui, ci şi ţinta întregului rău din lume. Nu este nici un rod al binelui, după care omenirea întinde mâna şi care să nu fie în acest pom; Nu a fost, nu este şi nici nu va fi vreun rău, ce ţinteşte spre oricine, şi care să nu ţintească spre El.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie