„„Au trimis Dumnezeu pre Duhul Fiului său în inimile voastre, carele strigă: Avva Părinte.”” (Gal. 4:6)
De ce Maica noastră, Biserica Dreptmăritoare, ne-a rânduit un astfel de post aspru? Fără îndoială, pentru ca să ne întoarcem mintea de la toate măruntele griji zilnice şi să cugetăm la ceea ce e de căpătâi şi cu adevărat contează. Ca să ne amintim despre obârşia noastră şi despre adevărata noastră cale şi despre adevărata noastră patrie.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie