Hristos a înviat !
„ Ce folos, fraţii mei, dacă zice cineva că are credinţă, iar fapte nu are? Oare credinţa poate să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana cea de toate zilele și cineva dintre voi le-ar zice: Mergeţi în pace! Încălziţi-vă şi vă săturaţi, dar nu le daţi cele trebuincioase trupului, care ar fi folosul? Aşa şi cu credinţa: dacă nu are fapte, e moartă în ea însăşi.” (Iacov 2:14-17)

Un om, care se considera fără de păcat, la Judecata de Apoi, i-a spus Domnului:
– Doamne, am păzit legea Ta, n-am făcut nici un rău, nici o nedreptate. Priveşte mâinile mele, sunt curate!
Răspunsul nu a întârziat să vină:
– Fără îndoială că sunt curate, dar sunt şi goale!

Pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici și ale tuturor sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi!
O zi binecuvântată de Domnul!
p. Ignatie