Hristos a înviat!

Odată, patru frați de mânâstire au vrut să se întreacă pentru a vedea care dintre ei este mai plin de virtuți. Zis şi făcut. S-au încuiat toţi într-o încăpere şi au decis ca timp de trei zile nici unul să nu vorbească ci numai să citească fiecare în parte din Filocalie, voind astfel să-şi încerce răbdarea.
Dar, spre seară, când a început să se întunece, unul nu s-a mai putut abţine şi a zis:
– Să aprindă careva lumina!
– Ce faci, nu trebuia să tăcem? – l-a întrebat nedumerit al doilea.
– Proştilor, de ce aţi vorbit? – se repezi al treilea să-i dojenească.
– Ehe, numai eu am tăcut! – se lăudă cu îngâmfare cel de-al patrulea.
Fiecare ucenic a căzut pradă câte unei ispite: graba, neîncrederea, mânia şi mândria – cele patru ispite care îi încearcă pe oameni în tot ceasul. De aceea, răbdarea este cel mai bun tovarăş de drum în viaţă, fie că munceşti, că înveţi sau că te rogi.
Unde nu este răbdare, nu este nici iubire!

Pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi!

O zi binecuvântată de Domnul!
p. Ignatie