Răutatea omului poate umple întreaga natură de răutate, iar mila omului poate preschimba întreaga natură prin milostivire. La noi şi astăzi poporul crede că ploile, seceta, grindina, anii roditori ori neroditori, sănătatea şi molimele ţin de curăţia morală a poporului. Aceasta este cea mai veche şi cea mai tare credinţă a tuturor popoarelor de pe pământ.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie