Din cugetările despre Dumnezeu iau naştere sectele. Contemplarea micşorează numărul sectelor. Rugăciunea stârneşte dorinţa pentru unirea cu Dumnezeu. Iar dragostea înflăcărată către Dumnezeu zideşte întreaga Sa Biserică – şi cea luptătoare, şi cea biruitoare. Cugetarea este treapta de început în înălţarea omului către Dumnezeu. Oamenii care s-au înălţat la treapta contemplării, doar cu durere în suflet mai coboară la treapta cugetării despre Dumnezeu. Iar cei ce s-au unit cu Dumnezeu prin dragoste, doar cu durere, cu mare durere în suflet mai coboară la treapta cugetării despre Dumnezeu. Însă urcarea treptelor este de neînlăturat. Vulturul trebuie să-şi ia avânt pe câmp înainte de a se înălța cu zborul.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie