În fiece clipă în care flacăra credinței arde cu putere în sufletul tău, ea va preface-n cenușă sute de văluri așezate acolo de păcat. Și te va purta cu mii de pași mai aproape de țelul tău.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie