La 9 august se împlinesc 421 de ani de la moartea marelui Voievod român, înfăptuitorul Unirii Principatelor Române, de la 1600.

Uniunea Militarilor și Polițiștilor “Mihai Viteazul” aduce astăzi un omagiu memoriei marelui Voievod român al cărui nume, cu onoare, îl poartă.

Mihai Viteazul este si va rămâne pururea un uriaș al istoriei României și al istoriei europene.
În punctul cel mai înalt al destinului său, el se întitula, într-un hristov emis la 27 mai, „Domn al Țării Românești, Ardealului și Moldovei” și își confecționa bine-cunoscuta pecete pe care figurează cele 3 țări române surori.
Fiind simultan domnitor în Ţara Românească (1593 – 1601), Transilvania (1599 – 1600) şi Moldova (1600), Mihai Viteazul a realizat pentru prima dată unirea unui teritoriu apropiat ca întindere de cel al României de astăzi.
De aceea, el este considerat de istoriografia românească primul unificator al poporului român şi erou naţional.
Marea Unire realizată de Mihai Viteazul a coalizat împotriva sa pe toţi cei care îşi vedeau ameninţate planurile de hegemonie politică în regiune. Împăratul Rudolf al II-lea nu dorea domnia lui Mihai Viteazul în Transilvania, iar generalul său, Gheorghe Basta, era unul dintre adversarii cei mai înverşunaţi ai voievodului muntean. De asemenea, nobilimea maghiară din Transilvania era ostilă lui Mihai Viteazul ca urmare a măsurilor luate de acesta. În septembrie 1600, Mihai Viteazul a fost înfrânt de oastea lui Basta şi a nobilimii maghiare, în lupta de la Mirăslău, iar în octombrie 1600 oastea polonă condusă de Jan Zamoyski a ocupat Moldova, Ieremia Movilă fiind reinstalat domn.

În ianuarie 1601, Mihai Viteazul a ajuns la curtea imperială de la Viena, unde a redactat un memoriu explicativ al acţiunilor sale, adresat împăratului Rudolf al II-lea. În contextul reînscăunării lui Sigismund Bathory pe tronul Transilvaniei, împăratul Rudolf al II-lea a acceptat să-l susţină pe domnul român. Aliaţi, Mihai Viteazul şi Gheorghe Basta au ieşit victorioşi în bătălia de la Guruslău, împotriva lui Sigismund Bathory.
Însă, Generalul Gheorghe Basta avea ambiţii proprii, fiind convins că împăratul habsburg dorea Transilvania pentru imperiu.
Din ordinul său, la 9 august 1601 Mihai Viteazul a fost ucis de mercenari valoni, în tabăra de la Câmpia Turzii, în apropiere de Turda, la vârsta de 43 de ani. Trupul acestuia a fost îngropat într-un loc rămas necunoscut, dar capul a fost adus în Ţara Românească de unul dintre căpitanii fostului domn şi înmormântat la Mânăstirea Dealu, de lângă Târgovişte.

Mihai Viteazul, un mare bărbat de stat, erou național, înfăptuitorul Unirii de la 1600, va rămâne de-a pururi în istoria poporului român.

Foto: Facebook