Universitatea Națională de Apărare „Carol I” a organizat în data de 31.10.2022 festivitatea de deschidere a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Securitate și bună guvernare”, care se desfășoară în cadrul Colegiul Național de Apărare, în perioada 31.10.2022-03.02.2023.
Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Securitate și bună guvernare”, reprezintă oferta educațională destinată ofițerilor din structurile Sistemului Național de Apărare, reprezentanți ai puterii legislative și ai administrației locale și centrale.
Programul de studii are ca obiectiv dobândirea de cunoștințe și deprinderi în vederea creșterii gradului de răspuns al liderilor la nivel strategic politico-militar ai României la situații de criză și identificarea de soluții pentru promovarea intereselor naționale, în vederea realizării bunei guvernări. De asemenea, se are în vedere coagularea relațiilor interinstituționale din România, în vederea realizării dezideratului de bună guvernare precum și consolidarea culturii de securitate.
Evenimentul a avut loc în prezența domnului general de flotilă aeriană dr. Eugen MAVRIȘ – șeful Direcției Instruire și Doctrină din cadrul Statului Major al Apărării, a domnului general de brigadă dr. Daniel POP – comandantul Universității Naționale de Apărare „Carol I”și a șefului Colegiului Național de Apărare, domnul colonel Marius-Silviu TOFAN.

Sursa: UNAP