„Știința înseamnă lumină,” zic învăţaţii cei semeţi, lipsiți de bucurie şi se milă. Iată însă că Sahara are cea mai multă lumină şi, cu toate acestea, nu este nimic altceva decât un leş strălucitor.

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!
p. Ignatie