Guvernul va avea în vedere “consolidarea posturii de apărare şi descurajare, prin dezvoltarea unor capabilităţi de apărare robuste şi reziliente, credibile, interoperabile, flexibile şi eficiente”, care vor fi destinate descurajării unei agresiuni împotriva României şi asigurării unui răspuns adecvat la provocările mediului de securitate, inclusiv în spectrul hibrid, se arată în programul de guvernare al alianţei PNL-USR-PLUS-UDMR

“Acţiunile destabilizatoare din proximitatea estică a României, derulate pe multiple paliere şi într-o manieră sincronizată, continuă să influenţeze şi să modifice situaţia de securitate din regiunea Mării Negre, prin perpetuarea instabilităţii, întreţinerea conflictelor prelungite şi influenţarea parcursului european şi euro-atlantic al statelor din acest areal. Astfel, sunt necesare cinci elemente esenţiale: capabilităţi de înaltă tehnologie, o resursă umană înalt educată şi foarte bine instruită, restartarea industriei de apărare autohtonă, dezvoltarea unei culturi instituţionale centrată pe cunoaştere şi inovaţie şi, nu în ultimul rând, rezilienţa naţională, inclusiv bazată pe pregătirea populaţiei, a economiei şi a teritoriului pentru apărare”, se menţionează în programul de guvernare.

Obiectivele pe termen mediu sunt dezvoltarea cadrului politic şi juridic din domeniul apărării şi securităţii naţionale, creşterea relevanţei strategice a României în cadrul NATO şi UE, consolidarea parteneriatului strategic cu SUA, intensificarea cooperării bilaterale în domeniul apărări, continuarea demersurilor privind dezvoltarea capabilităţilor prin implementarea prevederilor Programului Armata României 2040 şi a Planului multianual de înzestrare a Armatei României şi îmbunătăţirea cadrului normativ specific domeniului apărării şi calităţii vieţii personalului.

În privinţa dezvoltări capabilităţilor, printre principalele linii de interes imediat se numără demararea contractului “Corvete multifuncţionale” şi monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor offset asumate de furnizorul străin, contractarea unui al treilea sistem HIMARS în cadrul programului de înzestrare “Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare”, contractarea a şase sisteme radar de contrabaterie AN/TPQ­53 în cadrul programului de înzestrare “Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare” şi derularea procedurii de achiziţie pentru “Sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă” (SIML).

Se intenţionează, totodată, derularea a două acorduri cadru pentru 2.902 platforme de transport şi 363 remorci şi semiremorci, cu monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor offset asumate de furnizorul străin, derularea contractelor subsecvente pentru achiziţionarea de rachete SPIKE ER, precum şi iniţierea altor programe de achiziţii necesare îndeplinirii obligaţiilor asumate de România în cadrul procesului NATO de planificare a apărării.

“În funcţie de alocările bugetare şi derularea programelor deja iniţiate, vor fi efectuate demersuri pentru pregătirea iniţierii şi/sau derulării altor programe de înzestrare în vederea asigurării de noi capabilităţi structurii de forţe ale Armatei Române”, se mai arată în programul de guvernare.

Sursa: Agerpres

Foto: sri.ro