Serviciul Român de Informaţii a anunţat care sunt condiţiile şi calendarul probelor de concurs pentru a deveni ofiţer operativ, analist sau ofiţer în domenii tehnice.

Astfel, cei interesaţi să ocupe un post de ofiţer operativ sau ofiţer analist trebuie să îndeplinească condiţiile de încadrare în Serviciul Român de Informaţii şi să promoveze toate etapele specifice de selecţie.

Candidaţii declaraţi admişi, vor urma cursurile de licenţă, master profesional sau postuniversitare de formare şi dezvoltare continuă organizate de către Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, la finalizarea cărora vor fi repartizaţi într-o unitate a SRI, se anunţă pe site-ul SRI.

Potrivit anunţului, ofiţerul operativ  are misiunea importantă de a culege informaţii şi pentru aceasta trebuie să îşi poată crea acces în mediile cu relevanţă pentru securitatea naţională. La baza activităţii sale se află, în esenţă, abilitatea de a iniţia, dezvolta şi menţine relaţii de încredere cu surse secrete umane. Pentru a performa în această activitate, ofiţerul operativ trebuie să dea dovadă de inteligenţă socială şi comunicaţională superioară, atenţie distributivă, calm, echilibru, curiozitate, creativitate şi atenţie la detalii.

De asemenea, ofiţerul analist analistul evaluează informaţiile culese de ofiţerul operativ, sesizează schimbări şi tendinţe în manifestarea ameninţărilor, schiţează scenarii de evoluţie, evidenţiază implicaţii şi indică eventuale variante de acţiune în raport cu fiecare scenariu prognozat. Deşi aparent simplu, este vorba de un proces de rafinare foarte complex, care necesită atât inteligenţă, gândire critică şi creativitate, cât şi o foarte bună cultură generală şi cunoaştere a domeniului analizat. Produsul analitic este pus la dispoziţia beneficiarilor legali, în timp util şi în funcţie de aria de competenţă, pentru a-i sprijini în adoptarea unor măsuri adecvate de protejare sau promovare a intereselor naţionale.