„Avem nevoie de un parteneriat real, care să valorifice potenţialul de dezvoltare economică a României, acces la capital pentru mediul de afaceri şi susţinere în complementaritate cu zecile de miliarde de euro care vor intra în ţară în următorii ani“, a susţinut Nicolae Ciucă, premierul României, la întâlnirea cu şefii celor mai mari bănci din România şi ARB.

Operaţionalizarea Planu­lui Naţional de Redresare şi Rezi­lien­ţă, derularea progra­me­lor guver­na­mentale de finanţare pentru susţi­nerea unor sectoare de activitate şi dezvoltarea pro­iectelor de de­biro­cratizare şi digitalizare la ni­velul ad­mi­nistraţiei publice, alături de nevoia de capitalizare a companiilor ro­mâneşti au fost principalele teme de discuţie abordate la sfâr­şi­tul săptă­mâ­nii trecute de premierul Nicolae Ciucă cu reprezentanţii Asociaţiei Române a Băncilor (ARB).

Premierul a avut consultări cu re­prezen­tan­ţii Asociaţiei Române a Băn­cilor în contextul dialogului des­chis pe care guvernul îl are cu mediul eco­nomic şi cu structurile asociative, potrivit informaţiilor transmise de guvern.