Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, bazată pe cetăţenie activă, incluziune socio-economică şi valorizarea patrimoniului cultural rom reprezintă o prioritate a Guvernului, a declarat premierul Ciucă, într-un mesaj cu ocazia Zilei de Comemorare a Holocaustului Romilor.
Nicolae Ciucă numeşte Holocaustul împotriva romilor „unul dintre cele mai întunecate capitole din istoria umanităţii”.
„În urmă cu 78 de ani, pe 2 august 1944, în camerele de gazare de la Auschwitz, regimul nazist se năpustea, barbar, asupra câtorva mii de etnici roma şi sinti. În acelaşi timp, ne amintim, cu profund respect şi compasiune, de drama celor 25.000 de romi din România, care, din ordinul regimului Antonescu, cu opt decenii în urmă, au început să fie deportaţi în Transnistria, frigul, foamea şi bolile fiind fatale pentru 11.000 dintre aceştia. Amintirea victimelor trebuie să rămână neştearsă din memoria colectivă, iar atrocităţile petrecute în timpul Holocaustului nu trebuie uitate niciodată”, se arată în mesaj.
“În calitate de prim-ministru al României, subliniez, încă o dată, faptul că Executivul este deplin angajat în promovarea memoriei Holocaustului, combaterea antisemitismului, rasismului şi xenofobiei, susţinerea educaţiei şi cercetării despre Holocaust, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, cultivarea respectului faţă de demnitatea umană. Totodată, creşterea calităţii vieţii cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, bazată pe cetăţenie activă, incluziune socio-economică şi valorizarea patrimoniului cultural rom reprezintă o altă prioritate a Guvernului pe care îl conduc. Istoria romilor a fost una marcată de excluziune şi discriminare, care au lăsat urme adânci, iar datoria noastră este de a repara toate aceste nedreptăţi şi de a milita pentru o societate a dialogului, incluziunii şi a respectului faţă de valorile şi principiile europene”, a mai spus premierul.