Poliția Română, prin Direcția Siguranța Școlară, structura specializată în creșterea gradului de siguranță a elevilor și cadrelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar, a demarat Campania pentru prevenirea cyberbullyingului, de conștientizare a riscurilor, vulnerabilităților și consecințelor în ceea ce privește infracțiunea de violarea vieții private.

Campania se desfășoară în perioada 1 iulie – 31 august 2023 și are ca scop creșterea gradului de conștientizare a riscurilor și consecințelor asociate fenomenului de cyberbullying și infracțiunii de violarea vieții private, care se manifestă în rândul copiilor, fiind demarată în contextul modificării și completării art. 226 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, care încriminează divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, în orice mod, a unei imagini intime a unei persoane fără consimțământul persoanei înfățișate, de natură să provoace acesteia o suferință psihică sau o știrbire a imaginii sale.

Prin derularea acestei campanii, Poliția Română își propune creșterea gradului de siguranță online a copiilor, prin informarea, educarea și conștientizarea acestora în ceea privește consecințele fapteor circumscrise cyberbullyingului și infracțiunii de violarea vieții private.

Activitățile de implementare a campaniei se derulează, la nivel național, atât în mediul urban, cât și rural, de către polițiștii pentru siguranța școlară, în unitățile de cazare în care sunt organizate tabere și excursii, precum și la evenimente cultural – sportive, spectacole sau alte activități organizate în aer liber.

În cadrul campaniei, sunt organizate și derulate activități interactive, fiind abordate tematici cu privire la formele de cyberbullying, dar și modalitatea în care acest fenomen poate fi prevenit.

La finalizarea activității, pentru conturarea unei imagini de ansamblu asupra fenomenului de cyberbullying și infracțiunii de violarea vieții private, dar și asupra modului în care elevii înțeleg/conștientizează consecințele acestora, fiecare elev completează un chestionar de feedback.

Aplicarea chestionarului de feedback în rândul elevilor își propune să măsoare gradul de siguranță resimțit de elevi în spațiul online, să estimeze incidența formelor de cyberbullying cu care se confruntă aceștia, să aprecieze dacă cele prezentate au fost înțelese de copii și să evalueze activitatea derulată de polițiști în unitățile de învățământ.

Sursa: IGPR